© The Dukes GbR
© The Dukes GbR
Unser Wochenfahrplan
Gerade Woche MO Nürnberg Tullnaupark - Sellbytel DI Nürnberg Siemens Moorenbrunn - Siemens only MI Nürnberg Siemens Von-der-Tann - Siemens only DO coming soon! FR Herzogenaurach An der Schütt 7a - Food-Spot Ungerade Woche MO Nürnberg Frankenstraße 100 - SIXT DI Erlangen Siemens F80 - Siemens only MI coming soon! DO Nürnberg Auf AEG - Rösttrommel FR coming soon!
ab Januar 2018
Der Heimat-Food-Truck
Der Heimat-Food-Truck